بخند که بهار توراهه

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 17 March 2014 in People & Portrait and Portfolio.

سال نو و عید بر همه دوستان پیاپیش مبارک باشد . ما چند روزی در این ایام مهمان شمال کشور بندر انزلی هستیم اگر سعادت و توفبق پاسخ کامنت های زیبایتان و تلذذ دیدن اثار و کارهای فاخرتان نشدیم بر بزرگی خودتان ببخشایید

Canon EOS 7D 1/400 second F/5.0 ISO 100 90 mm

This image has been featured in 1 Remix collection.

Portraits by Tede

Canon EOS 7D
1/400 second
F/5.0
ISO 100
90 mm